"เติมความสุข เติมความสดชื่น ด้วยรอยยิ้ม ด้วยหัวใจสีเขียว ที่..ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง"

กิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
กิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
กิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
กิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
กิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
กิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
กิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
27 Feb 2016

"เติมความสุข เติมความสดชื่น ด้วยรอยยิ้ม ด้วยหัวใจสีเขียว ที่..ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง"

ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ทางส่วนสมาชิกสัมพันธ์จัดกิจกรรมพาสมาชิกบัตรแก๊สโซฮอล์คลับ และดีเซลคลับ จำนวน 100 ท่าน เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกษ์ และทำกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้หอมจากวัสดุเหลือใช้ และชมการทำธูปหอมสมุนไพร รวมถึงวิธีการทำผ้ามัดย้อม ที่บ้านธูปหอมสมุนไพร จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ณ โอกาสนี้ทางส่วนงาน จึงขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมดีๆเสมอมา