บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับมอบสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ ในโครงการ Value Points

โดยเป็นการสะสมคะแนนและแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นส่วนลดในสถานีบริการน้ำมันบางจาก

นอกเหนือจากการเติมน้ำมันซึ่งได้คะแนนสะสมปกติ เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการในร้านใบจากมาร์ท ร้านบิ๊กซีมินิ ร้านSPAR ร้านกาแฟอินทนิล ศูนย์บริการดูแลรถยนต์

เช่น กรีนออโต้เซอร์วิส กรีนวอช กรีนเซิร์ฟ น้ำมันหล่อลื่น 

 

เงื่อนไขการสะสมคะแนน Value Points

 

 1. สมาชิกจะต้องมีสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ทำการแลกคะแนนสะสม Value Points
 2. ทุก 20 บาท ในแต่ละครั้ง รับคะแนนสะสม Value Points 1 คะแนน (เศษของเงินที่ไม่ถึง 25 บาท ไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม)
 3. ไม่สามารถใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน Value Points ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นในแต่ละร้านค้าได้
 4. สมาชิกสามารถใช้บัตรสะสมคะแนน Value Points ได้กับสาขาที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 5. คะแนนสะสม Value Points ในบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอน หรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตร (ยกเว้นกรณีออกบัตรทดแทน)
 6. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือทอนเป็นเงินสดได้

เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่กรีนออโต้เซอร์วิส กรีนวอช กรีนเซิร์ฟ และน้ำมันหล่อลื่นบางจาก

 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 2,500 บาท และจำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท (กรณีมียอดการใช้จ่ายเกินจะไม่ได้รับคะแนนสะสม)
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน

เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านใบจากมาร์ท ร้านSPAR ร้านกาแฟอินทนิล

 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท  ต่อเดือนไม่เกิน 2,000 บาท (กรณีมียอดการใช้จ่ายเกินจะไม่ได้รับคะแนนสะสม)
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

เมื่อซื้อสินค้าที่บิ๊กซีมินิในสถานีบริการน้ำมันบางจาก

 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท (กรณีมียอดการใช้จ่ายเกินจะไม่ได้รับคะแนนสะสม)
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม Value Points


เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่กรีนออโต้เซอร์วิส กรีนวอช กรีนเซิร์ฟ และน้ำมันหล่อลื่นบางจาก

 • คะแนน Value Points ทุก 500 คะแนนแลกส่วนลดได้ 100 บาท
 • จำกัดการแลกส่วนลดต่อครั้งไม่เกิน 2,000 คะแนน หรือ 400 บาท
 • มูลค่าในการแลกรับส่วนลดต้องน้อยกว่ายอดซื้อสินค้าหรือบริการ
 • จำกัดการใช้บัตร 1 ใบ  ต่อการแลกรับส่วนลดสินค้า 1 ใบเสร็จ

เมื่อซื้อสินค้า บริการที่อินทนิล คอฟฟี่ อินทนิล พรีมิโอ ร้านใบจาก มาร์ท

 • คะแนน Value Points ทุก 100 คะแนนแลกส่วนลดได้ 20 บาท
 • จำกัดการแลกส่วนลดต่อครั้งไม่เกิน 400 คะแนน หรือ 80 บาท
 • มูลค่าในการแลกรับส่วนลดต้องน้อยกว่ายอดซื้อสินค้าหรือบริการ
 • จำกัดการใช้บัตร 1 ใบ  ต่อการแลกรับส่วนลดสินค้า 1 ใบเสร็จ