รับคะแนนพิเศษเพิ่ม..เมื่อเติมน้ำมันในวันที่ปรับราคาขึ้น

Specialpoint

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60

พิเศษ! สมาชิกรับคะแนนพิเศษเพิ่ม..เมื่อเติมน้ำมันในวันที่ปรับราคาขึ้น
 
สมาชิกบัตรบัตรบางจากเติมน้ำมันในราคาที่ปรับขึ้น  โดยราคาน้ำมันในส่วนที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น  จะถูกเปลี่ยนเป็น"คะแนนสะสม" คืนแก่สมาชิก  เมื่อเติมน้ำมันและสะสมคะแนนผ่านบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือดีเซลคลับ ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่มีการประกาศขึ้นราคาน้ำมัน (รับสิทธิเฉพาะวันที่มีการปรับขึ้นราคาเป็นเวลา 1 วัน ตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น.) โดยสมาชิกจะได้รับคืนอัตโนมัติ
 
วันที่จัดรายการ : 1 ก.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61
 
สูตรการคำนวณแต้มสะสมที่จะให้แก่สมาชิก
คือ คะแนนสะสมปกติ + คะแนนสะสมพิเศษ (ตามราคาที่ปรับขึ้น)
 
ตารางการรับคะแนนสะสมพิเศษ
ราคาน้ำมันขึ้น (สตางค์ต่อลิตร) คะแนนสะสมพิเศษ (คะแนนต่อการเติม 1 ลิตร)
40 2
50 2.5
60 3
70 3.5
 
ตัวอย่างการคำนวนคะแนนสะสม          
หากขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 40 สต. สมาชิกจะได้รับคะแนน 3 คะแนน (คะแนนปกติ 1 คะแนน + คะแนนพิเศษ 2 คะแนน ) ต่อการเติม 1 ลิตร

สูตร SAME PRICE ดีเซลดังนี้
(จำนวนลิตร คูณ ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) +(จำนวนลิตร หาร 4) เอาผลมารวมกันแล้วค่อยปัดเศษ
 
เงื่อนไขรายการ
1.สิทธินี้ใช้ได้ตามวันที่กำหนด
2.กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแก่พนักงานก่อนการชำระเงิน จึงจะได้รับคะแนนพิเศษตามตารางการรับคะแนนสะสมพิเศษ