ปีใหม่นี้..สนุกสุดเหวี่ยงที่ "สวนน้ำรามายณะ"

ramayanapark

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61

ปีใหม่นี้..สนุกสุดเหวี่ยงที่
  "สวนน้ำรามายณะ สวนน้ำระดับโลกที่ใหญ่และดีที่สุดในประเทศไทย

สมาชิกบัตรบางจาก รับส่วนลด 30% บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ
  • บัตรเด็ก เหลือเพียง 623 บาท (ปกติ 890 บาท)
  • บัตรผู้ใหญ่ เหลือเพียง 833 บาท (ปกติ 1190 บาท)
วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61

เงื่อนไขรายการ
•  แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
•  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ก่อนทำการสั่งซื้อบัตร
•  จำกัด 1 สิทธิ์ ซื้อบัตรสูงสุดได้ไม่เกิน 4 ใบ*/วัน
•  บัตรเด็ก สำหรับความสูงตั้งแต่ 91 – 121 ซม. (หากเด็ก สูงต่ำกว่า 90 ซม. ใช้บริการฟรี)
•  บัตรผู้ใหญ่ สำหรับความสูงตั้งแต่ 122 ซม.ขึ้นไป)
•  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
•  สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยเท่านั้น