บางจากฯ จัดเต็มฉลองเทศกาลปีใหม่ รับคะแนนรัวๆ แทนคำขอบคุณจากใจ

E10x2
ระยะเวลารายการตามกำหนด บางจากฯ จัดเต็มฉลองเทศกาลปีใหม่ รับคะแนนรัวๆ แทนคำขอบคุณจากใจ
 
  • เติมน้ำมันบางจาก E85 S รับคะแนนสะสมคูณ (มูลค่าลดสูงสุด 80 สต./ลิตร)
วันที่จัดรายการ : 1 ธ.ค. 60 - 31 มี.ค. 61
 
  • เติมน้ำมันบางจาก E20 S / 91 S / 95 S รับคะแนนสะสมคูณ (มูลค่าลดสูงสุด 40 สต./ลิตร)
วันที่จัดรายการ : 25 ธ.ค. 60 - 15 ม.ค. 61
 
  • เติมน้ำมันบางจาก ไฮดีเซล S รับคะแนนสะสมคูณ 2  (มูลค่าลดสูงสุด 10 สต./ลิตร)
วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค 60 - 31 ธ.ค. 61

เงื่อนไขรายการ
1.สมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ ปกติรับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน
พิเศษ..เติม E85 S รับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 4 คะแนน 
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ 30 คูณ 4
ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในการเติมครั้งนี้เท่ากับ 120 คะแนน
2.สมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ ปกติรับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน
พิเศษ..เติม E20 S / 91 S / 95 S รับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 2 คะแนน 
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ 30 คูณ 2
ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในการเติมครั้งนี้เท่ากับ 60 คะแนน
3.สมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ
ปกติรับคะแนนสะสมทุก 4 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน
พิเศษ..เติม ไฮดีเซล S  รับคะแนนสะสมทุก 2 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน 
การคิดคะแนนสะสมเมื่อเติมไฮดีเซลs : จำนวนการเติมน้ำมัน หาร 4(ผลลัพท์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) คูณ 2
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 31 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (31 หาร 4) คูณ 2
คะแนนที่ได้รับ 14 คะแนน
4.บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ สามารถสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันสูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน
5.บัตรบางจากดีเซลคลับ สามารถสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันสูงสุดไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1651 กด 4