ดับเบิ้ลคะแนนทุกการเติม รับคะแนนสะสมคูณ 2

E85Sx2
ระยะเวลารายการตามกำหนด ดับเบิ้ลคะแนนทุกการเติม รับคะแนนสะสมคูณ 2 สำหรับสมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ
 
  • เติมน้ำมันบางจาก E85 S รับคะแนนสะสมคูณ (มูลค่าลดสูงสุด 40 สต./ลิตร)
    วันที่จัดรายการ : 5 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60
 
  • เติมน้ำมันบางจาก E20 S  รับคะแนนสะสมคูณ (มูลค่าลดสูงสุด 40 สต./ลิตร)
    วันที่จัดรายการ : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60
 
เงื่อนไขรายการ
1.สมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ ปกติรับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน
พิเศษ..เติม E85 S และ E20 S รับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 2 คะแนน 
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ 30 คูณ 2
ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในการเติมครั้งนี้เท่ากับ 60 คะแนน
2.บางจากฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1651 กด 4