พิเศษ! ทุกการเติม E85 S รับคะแนนสะสมคูณ 4

E85x4
1 ส.ค. 61 – 31 ต.ค. 61 พิเศษ! ทุกการเติม E85 S รับคะแนนสะสมคูณ 4 สำหรับสมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ

เติมน้ำมันบางจาก E85 S รับคะแนนสะสมคูณ 
(
มูลค่าลดสูงสุด 80 สต./ลิตร)

วันที่จัดรายการ : 1 ส.ค. 61 – 31 ต.ค. 61
*เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรจากคะแนนคูณ 2 เป็น คูณ 4
 
เงื่อนไขรายการ
1.สมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ ปกติรับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน
พิเศษ..เติม E85 S รับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 4 คะแนน 
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ 30 คูณ 4
ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในการเติมครั้งนี้เท่ากับ 120 คะแนน
2.สามารถสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันสูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน
3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1651 กด 4