เอ็ทน่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศทั่วโลก

เอ็ทน่าประกัน
15 ก.พ. 61 - 31 ธ.ค. 61 เอ็ทน่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศทั่วโลก
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรบางจาก ประหยัดสูงสุด 15% (จากราคาปกติ)
เมื่อซื้อประกันการเดินทางผ่านออนไลน์ ทั้งแผนรายเที่ยวและแผนรายปี

วันที่จัดรายการ : 15 ก.พ. 61 – 31 ธ.ค. 61
 
ช่องทางการซื้อ
ซื้อออนไลน์ : เข้าไปที่ www.aetna.co.th ใส่ รหัสโปรโมชั่น ในการซื้อ (Promo Code : bangchak18)
 
ขั้นตอนการซื้อออนไลน์
  1. เข้าไปที่ https://www.aetna.co.th/TravelOnline/th
  2. เลือกแผนแบบรายเที่ยว หรือ แบบรายปี
  3. เลือกจุดหมายปลายทาง โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเดินทาง , จุดประสงค์การเดินทาง และ คลิก เพื่อดำเนินการต่อไปยังหน้าถัดไป
  4. เลือกแผนความคุ้มครอง พร้อม คลิก เลือกแผนนี้ เพื่อไปยังหน้าถัดไป
  5. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน และ ตรวจสอบข้อมูลคลิก ยืนยัน และ ดำเนินการต่อ
  6. สรุปข้อมูลแผนประกันการเดินทางของท่าน และใส่ Promo code และคลิกคำนวณค่าเบี้ย
  7. เลือกวิธีการชำระเงิน (บัตรเครดิต, เงินสดผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และอื่นๆ)หลังจากชำระเงินผ่านออนไลน์ ทาง Aetna (เอ็ทน่า) จะส่ง กรมธรรม์ พร้อมใบรับเงิน ทางอีเมลล์ ที่ลูกค้าแจ้งรายละเอียดไว้ภายใน 30 นาที
เงื่อนไขรายการ
• ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่ารักษาพยาบาลและส่งเอกสารการเบิกค่าสินไหมมายังบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
• ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
• ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ สำนักงานใหญ่ แผนกประกันการเดินทาง 02-677-0066 / Email : travel@aetna.co.th
 
หมายเหตุ
• เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์ที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือกซื้อ
• ผู้ซื้อทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง