แลกบัตรคอนเสิร์ต "อัสนี-วสันต์ ร็อคเธอเสมอ"

ร็อคเธอเสมอ
สิทธิ์เต็มแล้ว

สมาชิกบัตรบางจาก “แลกบัตรคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ ร็อคเธอเสมอ”

  • 2,000 คะแนน แลกบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง ที่นั่งละ 1,500 บาท (รวมมูลค่า 3,000 บาท)
  • 1,500 คะแนน แลกบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000 บาท (รวมมูลค่า 2,000 บาท)

 

วันที่จัดคอนเสิร์ต : 24 ก.ย. 60 เวลา 19.00-23.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

เริ่มแลกคะแนน :  15 ส.ค. - 22 ก.ย. 60 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

สิทธิ์การแลก : 1 สิทธิ์ รับ 2 ที่นั่ง (จำกัด 1 หมายเลขสมาชิกแลก 1 สิทธิ์)

ช่องทางการแลก : http://bcprewards.bangchakcrm.com/

สอบถาม โทร.1651(กด 4) หรือ www.bcpgreenclub.com

 

วิธีการแลกคะแนนสะสมรับบัตรคอนเสิร์ต

1.ไปที่ http://bcprewards.bangchakcrm.com/

2.คลิกเลือก “แลกบัตรคอนเสิร์ต ร็อคเธอเสมอ” มูลค่า 1,500 บาท หรือ 1,000 บาท

3.กด “หยิบใส่ตะกร้า”

4.กด ยืนยันการแลกของรางวัล และใส่รายละเอียด ข้อมูลการจัดส่งเพื่อยืนยันการแลกคะแนน

5.สมาชิกจะถูกหักคะแนนสะสมภายในวันถัดไป และ ทางบริษัทฯจะจัดส่งรหัสยืนยันการแลกรับสิทธิ์ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางสมาชิกได้กรอกข้อมูลแลกคะแนนมา

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนรับบัตรคอนเสริต์
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับสมาชิกบัตรแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับที่ประสงค์นำคะแนนสะสม จำนวน 2,000 คะแนน มาแลกรับบัตรชมคอนเสิร์ตมูลค่า 1,500 บาท (2 ที่นั่ง)

และ จำนวน 1,500 คะแนน มาแลกรับบัตรชมคอนเสิร์ตมูลค่า 1,000 บาท (2 ที่นั่ง) สามารถแลกได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 ส.ค. - 22 ก.ย. 60 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

2. จำกัด 1 หมายเลขสมาชิกแลก 1 สิทธิ์

3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเลขที่นั่งให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกจะทราบเลขที่นั่งในวันที่จัดคอนเสิร์ต ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยสมาชิกตกลงไม่โต้แย้งหรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น

4.สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสำหรับเจ้าของบัตรสมาชิก ที่กรอกชื่อและหมายเลขบัตรสมาชิกตรงกับฐานข้อมูลในระบบสมาชิกเท่านั้น

5. สมาชิกต้องนำบัตรประชาชน พร้อมรหัสยืนยันการได้รับบัตรจาก SMS มาแสดงได้ที่บูธบางจากฯ ภายในบริเวณงาน(สงวนสิทธิ์เฉพาะชื่อ-นามสกุลของสมาชิกที่ตรงกับใบรายชื่อที่เจ้าหน้าที่มีอยู่เท่านั้น)
6. ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถมารับบัตรได้ด้วยตนเอง สมาชิกสามารถให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ โดยแสดงสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าของบัตร เท่านั้น

7. สถานที่และเวลารับบัตรคอนเสิร์ต : บูธบางจากฯ 18.00-19.00 น.
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
9. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่สมาชิกแลกรับ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร