ลงทะเบียนบัตรออนไลน์ รับฟรี 100 คะแนน

ลงทะเบียนบัตรออนไลน์
8 มิ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 สมาชิกใหม่รับคะแนนพิเศษ 100 คะแนน (มูลค่า 20 บาท)
เมื่อสมาชิกใหม่รับบัตรที่ปั๊มและลงทะเบียนออนไลน์
*รับบัตรที่ปั๊มต้องลงทะเบียนก่อน จึงรูดสะสมคะแนน
 
วันที่จัดรายการ : 8 มิ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61
ขั้นตอนการสมัครบัตรใหม่ที่ปั๊ม
 1. รับบัตรสมาชิกที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก
 2. ลงทะเบียนออนไลน์ (ก่อนการใช้งานบัตรครั้งแรก)
 3. รับ 100 คะแนน (คะแนนเข้าบัตรอัตโนมัติภายในวันถัดไป)
เงื่อนไขรายการ 
 • สมาชิกใหม่รับบัตรที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ (ก่อนการใช้งานบัตรครั้งแรก)
 • คะแนนพิเศษ 100 คะแนนจะถูกโอนเข้าบัตรสมาชิกอัตโนมัติในวันถัดไป
 • หากเคยได้รับคะแนนพิเศษแล้ว จะไม่ได้รับคะแนนพิเศษซ้ำ
 • เฉพาะครั้งแรกที่ทำการลงทะเบียนข้อมูลในระบบใหม่เท่านั้น
 • จำกัด 1 หมายเลขบัตรสมาชิก / 1 ครั้ง ในการรับคะแนนพิเศษ
 • 1 หมายเลขโทรศัพท์ สามารถลงทะเบียนได้ 1 หมายเลขบัตรสมาชิก
 • ตรวจสอบวิธีการคำนวณคะแนนได้ที่เว็ปไซต์ www.bcpgreenclub.com
เงื่อนไขการสะสมคะแนน
 • เติมน้ำมันบางจากแก๊สโซฮอล์ ทุก 1 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • เติมน้ำมันดีเซล ทุก 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน\
 • ซื้อสินค้าและบริการในปั๊ม ทุก 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ที่ร้านอินทนิล ,ใบจากมาร์ท ,SPAR ,Lemon Kitchen , Green Auto Service ,Green Wash ,Wash Pro ,FURiO Care และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน