สะสมง่าย แลกได้เร็วขึ้น

สะสมง่าย แลกได้เร็วขึ้น
1 มิ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 62 สมาชิกบัตรบางจาก "สะสมง่าย แลกได้เร็วขึ้น"
ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 62

การสะสมคะแนนบัตรบางจาก
ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน
ที่ อินทนิล อินทนิลการ์เด้น ร้านสพาร์ ใบจากมาร์ท กรีนวอช , Wash Pro , Furio Care และน้ำมันหล่อลื่นบางจาก

การแลกคะแนนสะสมบัตรบางจาก
เพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการ
ทุก 100 คะแนน = 20 บาท ที่ อินทนิล อินทนิลการ์เด้น ร้านสพาร์ และใบจากมาร์ท
ทุก 500 คะแนน = 100 บาท ที่ กรีนวอช , Wash Pro , Furio Care และน้ำมันหล่อลื่นบางจาก

เงื่อนไขรายการ
  • แสดงบัตรสมาชิกบางจากเพื่อสะสมคะแนนก่อนชำระเงิน สำหรับสาขาที่ร่วมรายการ
  • เศษของยอดซื้อที่ไม่ถึง 20 บาท จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นได้
  • จำกัดการสะสมคะแนนสูงสุด 500 บาทต่อครั้ง /ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน/ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ที่อินทนิล อินทนิลการ์เด้น ร้านสพาร์ และใบจากมาร์ท
ตัวอย่าง การคำนวนจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น
  • จำกัดการสะสมคะแนน 2,500 บาทต่อครั้ง /ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน/5,000 บาทต่อเดือน ที่ กรีนวอช , Wash Pro , Furio Care และน้ำมันหล่อลื่นบางจาก
ตัวอย่าง การคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 1,110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 55.50 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 55 คะแนน เป็นต้น